Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΕΡΡΩΝ υποβολή αιτήσεων 01-12-2021 έως 10-12-2021 30/11/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΖΟΒΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ» με προϋπολογισμό: 403.225,81 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 23/11/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ» με προϋπολογισμό: 435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 540.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 19/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 2022 16/11/2021
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την μελέτη με τίτλο «Έλεγχος στατικής επάρκειας τεχνικών και γεφυρών του επαρχιακού και εθνικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 16/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ 2022 15/11/2021
2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023. 12/11/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδ. Δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2021», προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 11/11/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος της επαρχιακής οδού κόμβος Ε.Ο.-Καλά Δένδρα-Σκοτούσσα-Ηράκλεια» με προϋπολογισμό: 322.580,64 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 400.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 11/11/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στην θέση γέφυρας Ν. Σκοπού- Βαλτοτοπίου» με προϋπολογισμό: 241.935,48 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 300.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 27/10/2021
Διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 8.006.467,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 27/10/2021
Παροχή υπηρεσίας και την επιλογή αναδόχου «Καθαρισμός ερεισμάτων και διάνοιξη τάφρων απορροής ομβρίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού: 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 21/10/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» με προϋπολογισμό: 413.306,44 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 512.500,00 € (με ΦΠΑ 24%). 20/10/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας και ασφάλειας των τμημάτων Εθνικών και Επαρχιακών οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 14/10/2021
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδ. Δικτύου της Π.Ε. Σερρών 2021», προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 14/10/2021
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών υπηρεσιών & προμήθεια υλικών με τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 14/10/2021
Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων 1/10/2021
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: α) Παραγωγή συνεδριακού υλικού β) Εκτύπωση προωθητικού υλικού δημοσιότητας γ) Ηχητική & οπτικοακουστική κάλυψη του συνεδρίου δ) Φωτισμό συνεδριακού χώρου, για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών-με το Εμπορικό και Βιομ/κό Επιμελητήριο Σερρών (ΕΒΕΣ) -του συνεδρίου “Serres Agribusiness 2021” στις Σέρρες, από 24/09/21 μέχρι 26/09/2021» 9/9/2021
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της ΠΕ Σερρών (σύνταξη των ΥΔΕ με τα συνοδευόμενα σχέδια και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πρέπει να κατατεθούν στον ΔΕΔΔΗΕ), ποσού 13.392,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021. (CPV:33158000-2, Κωδ.NUTS:EL526). 9/9/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 9/9/2021
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


amfipoli

ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2020_12_01_epistr_axreost

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

ESPA1

KTEO

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

PolProstasias_PE_Serron

PolProstasias_Xartes

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS