Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης της Π.Ε.Σερρών /υποβολή ενστάσεων από 04-06-2021 έως 13-06-2021 3/6/2021
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Σερρών και των περιφερειακών υπηρεσιών Εκπ/σης Ν. Σερρών για τα έτη 2022-2023 27/5/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2021 24/5/2021
Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων 18/5/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝOΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023-2024». 14/5/2021
ΣΟΧ 2/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΠΕ ΚΤΗΝΙΆΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 14/05/2021 ΕΩΣ 24/05/2021 13/5/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ 20/4/2021
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων της αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης της Π.Ε. Σερρών 19/4/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής φορτηγών, ημιφορτηγών της ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ Σερρών, που αφορά στα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4551, ΚΗΗ 4552, ΚΗΗ 4553, ΚΗΗ 4554, ΚΗΗ 4582, ΚΗΥ 9084 , ΙΧ 466 ΜΕ, ΙΧ 97313 ΜΕ οχήματα, προϋπολογισθείσας αξίας 7.827,07 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια ανταλλακτικών, και 8.643,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής 13/4/2021
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ" ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 31-03-2021 ΕΩΣ 09-04-2021 30/3/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ UPS ΚΑΙ ΔΙΕΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 5/3/2021
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της αριθμ.67952(1802)/04-02-2021 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού λόγω πανδημίας της Π.Κ.Μ./Π.Ε. Σερρών 24/2/2021
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ D800 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (3ο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α5» με προϋπολογισμό: 860.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 1.066.400,00 € (με ΦΠΑ 24%). 19/2/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ” 18/2/2021
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού (Covid 19), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 5/2/2021
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού (covid 19), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 4/2/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση φράγματος Λιθοτόπου και Συμβολής, Αντλιοστασίου Β2 και Υδροληψιών Υ1,Υ2,Υ3» με προϋπολογισμό 400.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 20/1/2021
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ» με προϋπολογισμό 70.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 14/1/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 2.829,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ CPV 85121100-4 για την Π.Ε. Σερρών για το έτος 2021 24/12/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 24/12/2020
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2020_12_01_epistr_axreost

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA1

KTEO

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS