Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Τροποποιητική απόφαση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020». (17/6/2021)

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Σερρών ενημερώνει ότι, δημοσιεύτηκε  η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1236/01.06.2021  (ΦΕΚ 2424/Β΄/07-06-2021) που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 (ΦΕΚ 3959/Β΄/16.09.2020) κοινή Υπουργική Απόφαση  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».
 
Ενημερώνουμε ότι αντικαθίστανται τα παρακάτω άρθρα, παράγραφοι και υποδείγματα της  υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 Απόφασης:
 
1.  Το άρθρο 5 που αφορά στους Δικαιούχους, στους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
 
2.  Η παρ. 5 του άρθρου 10 που αφορά στην ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης.
 
3.  Το άρθρο 11 που αφορά στα δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης.
 
4.  Το άρθρο 16 που αφορά στην Διαδικασία Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
     των Πράξεων.
 
5.  Το άρθρο 17 που αφορά στα Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης –
     Πληρωμής.
 
6.  Η παρ. 1 του άρθρου 19 που αφορά στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
 
7. Το Υπόδειγμα 1 της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου.
 
8. Προστίθενται τα Υποδείγματα 4, 5, 6, 7 και 8 που αφορούν σε βεβαιώσεις Λιμενικής Αρχής.
 
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/07.09.2020 Απόφαση.
 
Η παραπάνω Δράση αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας αλιείας.
 
Οι ημερομηνίες έναρξης/λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης, που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  τηλ.: 213 150 11 83 ή στο Τμήμα Αλιείας στην παραπάνω διεύθυνση.
                                                                               Επιστροφή


ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2020_12_01_epistr_axreost

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA1

KTEO

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS