Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την 1η Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023. (11/12/2020)

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αριθμ.666939(5748)/3-12-2020 1ης Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 20PROC007764056).
       
    Λόγω του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός της ανωτέρω 1ης Πρόσκλησης (Α/Α συστήματος 102316) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έγινε σε ομάδες δρομολογίων, σύμφωνα με τους πίνακες της σχετικής Πρόσκλησης, για λόγους λειτουργικούς της εφαρμογής, οι οικονομικοί φορείς-υποψήφιοι ανάδοχοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα δρομολόγια (γραμμές) της 7ης ομάδας ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, θα πρέπει να συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς τους στο δρομολόγιο ή στα δρομολόγια για τα οποία ενδιαφέρονται, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, και για τα υπόλοιπα δρομολόγια της συγκεκριμένης ομάδας για τα οποία δεν θα υποβάλλουν προσφορά, θα βάλουν τυπικά την τιμή 0.1 για να είναι δυνατή η υποβολή της προσφοράς στο σύστημα.
    Το Υπόδειγμα της Οικονομικής προσφοράς, που θα επισυναφθεί επιπλέον στο σύστημα, θα συμπληρωθεί κανονικά, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω που αφορούν μόνο την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Παροχή Διευκρινίσεων 1η Πρόσκληση ΔΣΑ ΠΕ Σερρών pdf 127 KB 

Επιστροφή


2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2020_12_01_epistr_axreost

banner_κοινωφελούς χαρακτ

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA1

KTEO

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS