Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  You might see this message in place of the failed image.You might see this message in place of the failed image. Έως:  You might see this message in place of the failed image.You might see this message in place of the failed image.
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Aποτελέσματα ΣΟΧ 3/2019. 9/12/2019
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση ετήσιων πιστοποιητικών καταλληλότητας των πέντε (5) ανελκυστήρων της Π.Ε. Σερρών και ενός (1) των Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Σερρών, οικονομικού έτους 2020, CPV 42416100-6, συνολικού προϋπολογισμού 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». 3/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2020_signed 2/12/2019
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οκτώ κλιματιστικών μονάδων (τεσσάρων κλιματιστικών απόδοσης 12.000 BTU Inverter τριών κλιματιστικών απόδοσης 18.000 BTU και ενός κλιματιστικού απόδοσης 24.000 BTU Inverter) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ.Πόρων της Π.Ε. Σερρών και του 4ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας αξίας 9.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 25/11/2019
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ετήσιας τακτικής συντήρησης των ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του ανελκυστήρα των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Σερρών για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού 4.240,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, CPV50750000-7». 22/11/2019
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας συνολικού προϋπολογισμού 3.112,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ CPV 71356000-8 και Ιατρού Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 2.850,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ CPV 85121100-4 για την Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020». 20/11/2019
Aνακοινωση ΣΟΧ3/2019 για προσληψη ενός ατόμου ειδ.ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 19/11/2019
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΣ-ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ» με προϋπολογισμό: 322.580,64 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 400.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 13/11/2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ" 12/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» 6/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΝΙΔΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» 6/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία, της ασφάλισης των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV:66514110-0) 5/11/2019
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης), συνολικού πόσού 3.262,81 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την μετακίνηση των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. της ΠΕ Σερρών, στις εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και η επιτήρηση των 4 εξωτικών νοσημάτων, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2019. (CPV:09132100-4), (EL526) 4/11/2019
Ορθή Επανάληψη της Περίληψης Διακήρυξης του έργου: «Άρση εμποδίων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων Αγίου Γεωργίου, Αγίου Ιωάννη, Χριστός» με προϋπολογισμό: 282.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 350.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 7/10/2019
«Αποκατάσταση παροχετευτικότητας χειμάρρου Κρουσοβίτη», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 3/10/2019
Γνωστοποίηση πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων ειδικού συμβούλου Αντιπεριφερειαρχών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς 2/10/2019
Γνωστοποίηση πλήρωσης έξι (6) θέσεων επιστημονικού - ειδικού συνεργάτη και ειδικού συμβούλου θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Κεντρικής Μακεδονίας 2/10/2019
«Καθαρισμός ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 30/9/2019
Συντήρηση επαρχιακής οδού Νιγρίτας- Στρυμονικού-Ηράκλειας- Στρυμονοχωρίου 24/9/2019
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24/9/2019
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 &gt; &gt;&gt;You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

You might see this message in place of the failed image. Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
You might see this message in place of the failed image. Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
You might see this message in place of the failed image. Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
You might see this message in place of the failed image. Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
You might see this message in place of the failed image. Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

You might see this message in place of the failed image.
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS