Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση περιληπτικής πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το Ν.4446/2016 και την υπ’ αριθ. 45231/2017 Κ.Υ.Α. (12/8/2019)

Ανακοίνωση περιληπτικής πράξης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το Ν.4446/2016 και την υπ’ αριθ. 45231/2017 Κ.Υ.Α.
 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 508843(3265)/12.8.19 απόφαση του Δ/ντή Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) στην επιχείρηση του Στόϊκου Δημητρίου,  που βρίσκεται στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμ. Παππά Σερρών, επειδή σε νόμιμο έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους ελεγκτές της ως άνω Δ/νσης διαπιστώθηκε παράβαση αναφορικά με την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές (άρθρο 1 της ΥΑ 45231/Β΄/1445/2017).


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS