Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρία "CORAL A.E." (2/5/2019)

Με την υπ΄ αριθμ. 247073(1547)25-4-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) στην εταιρία CORAL A.E. για παράβαση του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ΄ αριθμ. Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/7-7-2010 (ΦΕΚ Β΄/1039), γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Παππά Γεωργίου στις Σέρρες, ελήφθη δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 97 ron που εξετάστηκε από την αρμόδια χημική υπηρεσία και βρέθηκε μη κανονικό, διότι περιείχε κινιζαρίνη, η οποία χρησιμοποιείται ως ιχνηθέτης για την αμόλυβδη βενζίνη 95 ron. Το δείγμα βυτίου της προμηθεύτριας εταιρίας CORAL A.E. βρέθηκε επίσης μη κανονικό.


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS