Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου (21/11/2018)

Με την υπ' αριθμ. οικ. 584556(5643)/19-11-18 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών, επιβλήθηκε Διοικητικό Πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρών (1500 €) στην επιχείρηση Shopping Therapy, καλλυντικά - είδη δώρων - είδη οικιακής χρήσης, Χανδήογλου Αβραάμ, που βρίσκεται στις Σέρρες, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 3 εδάφιο α της υπ' αριθμ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ Β΄/2983/2017), γιατί σε νόμιμο έλεγχο που διενεργήθηκε, από ελεγκτές της ως άνω Διεύθυνσης, διαπιστώθηκε μη κατοχή των απαιτούμενων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης σε ορισμένη κατηγορία προϊόντων.ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS