Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Δημοσίευση αίτησης περί χορήγησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-2005) Απόφασης «Κανονισμός Αδειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (3/10/2018)

Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών κατατέθηκε την 25/09/2018 η με αριθμ. πρωτ. 471719(4399)/25.09.2018 αίτηση του κου Κιουμουρτζόγλου Αριστείδη του Αβραάμ με Α.Φ.Μ. 025593653, δημότη του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών, για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με έδρα στην διεύθυνση Καπαδοκίας 4 του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών.    
Όποιος έχει έννομο συμφέρον έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ένσταση στην Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής. ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS