Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση της υποχρέωσης αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές (άρθρο 1 της ΥΑ 45231/Β΄/1445/2017) (20/8/2018)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 406687(3692) απόφαση του Δ/ντή Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) στην επιχείρηση ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,  που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης & Παπαπαύλου 11, στις Σέρρες επειδή σε νόμιμο έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους ελεγκτές της ως άνω Δ/νσης διαπιστώθηκε παράβαση αναφορικά με την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές (άρθρο 1 της ΥΑ 45231/Β΄/1445/2017).ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS