Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Σερρών (22/11/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση       : Κ.Καραμανλή 36
Ταχ. Κώδικας  : 621 10 Σέρρες
Πληροφορίες   : Σ. Κοτζάογλου
Τηλέφωνο        : 2321350433
Fax                   : 2321350458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Σέρρες,      22  Νοεμβρίου 2017
     Αριθμ. Πρωτ. 494683/4936   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
      Σας ανακοινώνουμε ότι στις 24-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών στον 2ο όροφο του Διοικητηρίου, Κ.Καραμανλή 36 - Σέρρες, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών των κάτωθι επιτροπών, η θητεία των οποίων θα λήξει στις 31-12-2018:
 
1) Επιτροπή διενέργειας Ανοικτών Διαγωνισμών (5 τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας ως πρόεδρος και ένας ως γραμματέας – 5 αναπληρωματικά μέλη αυτών).
 
2) Επιτροπή διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών (3 τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας ως πρόεδρος και ένας ως γραμματέας – 3 αναπληρωματικά μέλη αυτών).
 
3) Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης (3 τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας ως πρόεδρος και ένας ως γραμματέας – 3 αναπληρωματικά μέλη αυτών).
 
4) Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του αρ.221 παρ.11 περ. α) του Ν.4412/2016 (3 τακτικά μέλη, εκ των οποίων ο ένας ως πρόεδρος και ένας ως γραμματέας – 3 αναπληρωματικά μέλη αυτών).
 
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών Κοτζάογλου Σωκράτη, παρουσία των υπαλλήλων Δημητριάδου Δέσποινας, Προϊσταμένης του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης και Φωτιάδου-Βλαχογιάννη Λαμπρινή, Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης.
 
                                                                               
                                                                         Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
                                                                   Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων
                                                                                               Πόρων
                                                                                   
 
                                                                                   Κοτζάογλου Σωκράτης


Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS