Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση των παραγράφων 3 και 9β του άρθρου 68 της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) (24/7/2017)

                                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 300209/3022-21.7.2017 απόφαση του Δ/ντή Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) στην επιχείρηση «Ε-station» της Weng Lura του Jindong «Εισαγωγές-Εμπόριο Ρολογιών-Αξεσουάρ κινητών», που βρίσκεται στην οδό Γιαννιτσών 76, στη Θεσσαλονίκη, επειδή σε νόμιμο έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους ελεγκτές της ως άνω Δ/νσης διαπιστώθηκε παράβαση για ελλιπείς ενδείξεις  σε παιχνίδι, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 9β του άρθρου 68 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ  (ΦΕΚ 2090/Β/14).
 


Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x