Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση έκδοσης απόφασης ανανέωσης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του κ. Ευσταθίου Δημητρίου του Αναστασίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-2005) Απόφασης «Κανονισμός Αδειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. (11/5/2017)

Την 11η Μαΐου 2017 εκδόθηκε από την Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών η απόφαση ανανέωσης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Ευσταθίου Δημητρίου του Αναστασίου με αριθμ. πρωτ. ΔΑΣ/Φ9.1.10/103493/915/11.05.2017 η οποία και αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΣ267ΛΛ-0ΝΕ
Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από την κοινοποίησή της ενώπιον:   
α) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α),
β) Η απόφαση του Γ.Γ. υπόκειται σε προσφυγή εντός 60 (εξήντα) ημερών, στα Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97 Α΄/17-5-99)].
 


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x