Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Αντιμετώπιση εντόμων στην καλλιέργεια της ελιάς (20/5/2020)

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές ελιάς του Νομού μας ότι η καλλιέργεια στις περισσότερες περιοχές βρίσκεται στο στάδιο της διαφοροποίησης της στεφάνης (κρόκιασμα) έως την έναρξη της άνθησης.
Από την παρακολούθηση του πυρηνοτρήτη (Prays oleae) της ελιάς στο δίκτυο φερομονικών παγίδων  προκύπτει ότι η πτήση της ανθόβιας γενιάς ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Αυτό το διάστημα ο αριθμός των συλλήψεων είναι υψηλός και η πτήση συνεχίζεται. Σε περιοχές που υπάρχει κανονική ανθοφορία η επέμβαση κατά της ανθόβιας γενιάς πρέπει να παραληφθεί ώστε να διατηρηθούν οι πληθυσμοί των φυσικών εχθρών που υπάρχουν αυτή την εποχή στον ελαιώνα. Μόνο σε πρώιμες περιοχές με μέτρια ή μειωμένη ανθοφορία και ταυτόχρονη παρουσία και άλλων εχθρών όπως της βαμβακάδας (Euphyllura phillyreae) ή/και της μαργαρόνιας (Palpita unionalis) συστήνεται  να γίνει άμεσα ψεκασμός για την συνδυασμένη καταπολέμηση των συγκεκριμένων εντόμων. Σε αυτό το στάδιο συνιστάται να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα του Βάκιλλου Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis), τα οποία είναι δραστικά εναντίον των προνυμφών της ανθόβιας γενιάς και δεν βλάπτουν τους φυσικούς εχθρούς που είναι ωφέλιμοι. Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας, πρέπει απαραίτητα να γίνει καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη με σκευάσματα του Βάκιλλου Θουριγγίας έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του εντόμου της καρπόβιας γενιάς που είναι πιο επικίνδυνη για την ελιά και δεν καταπολεμείται εύκολα με τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Σε κάθε περίπτωση οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη και το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα) ή στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.
Η βαμβακάδα της ελιάς συναντάται φέτος στην περιοχή μας σε μεγάλη έκταση αλλά σε χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς, κυρίως σε ελαιοκτήματα όπου δε πραγματοποιούνται συστηματικοί ψεκασμοί. Όπου υφίσταται πρόβλημα βαμβακάδας μπορεί να γίνει ένας ψεκασμός με εγκεκριμένο σκεύασμα παραφινελαίου, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη, εάν απαιτείται.
Όσον αφορά τα ακάρεα της οικογένειας Eriophyidae, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση μόνο εκεί που υπάρχει πρόβλημα σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία κυρίως για τις επιτραπέζιες ποικιλίες. Επίσης, μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες θα πρέπει να γίνει επανάληψη του ψεκασμού με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει το μέγεθος της κεφαλής καρφίτσας.
Οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως αναγράφονται στην ετικέτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS