Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


1o Ενημερωτικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου για το έντομο Diabrotica virgifera στην ΠΕ Σερρών (5/7/2019)

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνουν προς τους καλλιεργητές αραβοσίτου του Νομού μας ότι στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. 6145/142043/14-06-2019 Υπ. Απόφ. εγκαταστάθηκε δίκτυο 7 φερομονικών παγίδων σε αντιπροσωπευτικούς αγρούς αραβοσίτου σε διάφορες περιοχές της ΠΕ Σερρών, για την παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου Diabrotica virgifera. Η εγκατάσταση των παγίδων έγινε στα μέσα Μαϊου και η καταγραφή της πτήσης του εντόμου γίνεται κάθε δεκαήμερο.
Το έντομο προσβάλλει κυρίως τον αραβόσιτο και έχει μία γενιά ανά έτος. Η ζημιά που προκαλεί στη ρίζα έχει ως αποτέλεσμα τα φυτά να μην μπορούν να στηριχτούν και να πλαγιάζουν. Μετά την εκκόλαψη των αυγών στο έδαφος (Απρίλιο - Μάιο), οι νεαρές προνύμφες προσελκύονται από τις ρίζες του αναπτυσσόμενου αραβοσίτου και τις προσβάλλουν. Συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές που ο αραβόσιτος καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά ως μονοκαλλιέργεια. Οι προνύμφες έχουν περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης στο έδαφος αλλά τα ενήλικα πετούν και μπορούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις.
Από τις πρώτες μετρήσεις ενηλίκων που έγιναν στις εγκατεστημένες φερομονικές παγίδες διαπιστώθηκε ότι η έναρξη της πτήσης των ακμαίων καθυστέρησε περίπου κατά 7-10 ημέρες και οι πληθυσμοί είναι μειωμένοι σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Η εμφάνιση πεσμένων  φυτών από την δραστηριότητα των προνυμφών στις ρίζες είναι περιορισμένη και εντοπίζεται σε αγρούς με συνεχή μονοκαλλιέργεια αραβοσίτου για αρκετά χρόνια. Η τροφική δραστηριότητα που εμφανίζουν τα ενήλικα στα φύλλα αυτή την εποχή θα συνεχιστεί με προσβολή των μετάξινων νηματίων του σπάδικα κατά την άνθηση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά γονιμοποίησης και μείωση της παραγωγής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, συνιστάται στους παραγωγούς να παρατηρούν με προσοχή τις καλλιέργειες αραβοσίτου για πιθανά συμπτώματα προσβολής από το συγκεκριμένο έντομο.
Σε καλλιέργειες με στάδιο ανάπτυξης κοντά στην ολοκλήρωση της άνθησης (>70% γονιμοποίησης) δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ελλιπούς καρπόδεσης, ακόμη και υπό υψηλούς πληθυσμούς ενηλίκων του εντόμου. Στις περιοχές που παρατηρούνται έντονα συμπτώματα, τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης και είναι τεχνικά εφικτό, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός μόνον εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:
α) Υψηλός πληθυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση (>5 – 10 ενήλικα ανά φυτό κατά μέσο όρο) και
β) Μήκος στύλων (μετάξινα νημάτια) <1,5 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων της καλλιέργειας και
γ) Υπάρχει αδυναμία ικανοποιητικού ποτίσματος.
Για την εκτίμηση αυτή απαιτείται αντιπροσωπευτική δειγματοληψία στον αγρό. Ουσιώδες καλλιεργητικό μέτρο στο στάδιο αυτό της καλλιέργειας είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού και η σωστή εφαρμογή του ώστε τα φυτά να μην καταπονούνται και να αναπληρώνουν τόσο τις προσβεβλημένες ρίζες από τις προνύμφες, όσο και τυχόν προσβεβλημένους στύλους από ενήλικα..
Οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες όπως αυτές αναγράφονται στις ετικέτες των φαρμάκων. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS