Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Προκήρυξη Εξετάσεων υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών. (9/11/2018)

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Εξετάσεων υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών.
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 
Ο Προϊστάμενος της  Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Σερρών, έχοντας υπόψη :
 
  1. Τον Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμ. 81320+77909 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/31-12-2016) "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
  3. Την με αριθ. Πρωτ Γ.Π.Κ.Μ/οικ.107/12-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Κ.Μ.».
  4. Τις διατάξεις της Υ.Α. 38200/1136 ΦΕΚ1969 Β/02-09-2011  «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
       Προκηρύσσουμε εξετάσεις  για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 & κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου για Β εξάμηνο 2018 που θα διενεργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  στις 4 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 1ης ομάδας 09:00 πμ.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην  Διεύθυνση  Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην περιοχή Δημοσίου ΚΤΕΟ.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις λήγει στις 27  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη.
 
 
   
Κοινοποίηση Ο
1. Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
   
 
 
 
  Μαυρογιάννης Δημήτριος
 
 
 


ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS