Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της αμπέλου, στην ΠΕ Σερρών (20/7/2018)

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές αμπελιών, του Νομού μας ότι τα αμπέλια βρίσκονται στο στάδιο του περκασμού. Οι εχθροί και οι ασθένειες που μπορούν να εμφανιστούν είναι:
Ευδεμίδα Η τρίτη πτήση του εντόμου έχει ξεκινήσει στις πρώιμες περιοχές του δικτύου των φερομονικών παγίδων (Άμπελοι – Τριανταφυλλιά  Ν. Σερρών) με υψηλό αριθμό συλλήψεων. Στις περιοχές όπου παρατηρούνται προσβολές από το έντομο ευνοείται η ανάπτυξη του βοτρύτη και της όξινης σήψης.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τα πρέμνα τους για τυχόν προσβολές και να επεμβαίνουν ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Τζιτζικάκι Empoascsa. Το τζιτζικάκι εξελίσσεται σε σημαντικό εχθρό της καλλιέργειας με συμπτώματα αρχικά στα ανώτερα φύλλα. Με την απομύζηση καταστρέφει κύτταρα του αγωγού συστήματος και προκαλεί συστροφή των φύλλων με ανοιχτόχρωμους μεταχρωματισμούς στις λευκές ποικιλίες και κόκκινους στις ερυθρές.
Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τους αμπελώνες τους και να επεμβαίνουν στη περίπτωση εμφάνισης προσβολών και όχι προληπτικά καθώς οι αυξημένοι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια μπορεί να οφείλονται στην εμφάνιση ανθεκτικότητας από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 
Ψευδόκοκκος Μόνο σε πρέμνα όπου οι προσβολές εμμένουν, να γίνει καταπολέμηση του εντόμου τοπικά επί του πρέμνου, ξεκινώντας χαμηλά από το έδαφος και περιλαμβάνοντας επίσης τα γειτονικά μόνο πρέμνα.
 
Θρίπας Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και αν παρατηρήσουν πληθυσμούς θρίπα να κάνουν καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται.
Ωίδιο Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση της ασθένειας στις όψιμες κυρίως ποικιλίες. Σταφύλια που βρίσκονται στην αρχή της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες ποικιλίες σουλτανίνας όπου έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα ωιδίου σε ράγες.
Βοτρύτης Σε περιοχές όπου υπάρχει υγρασία και η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο, να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός κατά το στάδιο της ωρίμανσης.
Σημείωση :

  • Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση, να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
  • Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355147 (κ. Λαγούδας Χρήστος).
 


ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS