Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


2η Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων Μέτρων Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 (1/3/2018)

Θέμα:  «2η Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων  Μέτρων  Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020»
 
Σχετ.:.    Οι υπ' αριθμ. πρωτ.:
               α) 448/27.02.2018 (ΑΔΑ:63ΕΖ4653ΠΓ-Σ5Λ)  
               β) 373/23.02.2018 (ΑΔΑ:Ψ34Χ4653ΠΓ-ΡΗΒ)
               γ) 475/27.02.2018 (ΑΔΑ: 9ΝΜΟ4653ΠΓ-Ξ2Τ
               δ) 474/27.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΚ414653ΠΓ-ΥΕ3
               Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
               Κοινοτικών Πόρων ΥΠΑΑΤ.
 
 
   
        Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσιεύτηκαν οι παραπάνω σχετικές  Αποφάσεις που αφορούν στη 2η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα αντίστοιχα Μέτρα:
                 α) Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»,
                 β) Μέτρα 3.2.2  & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»
                     γ)Μέτρο 3.1.22  «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των
                     ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
                δ)Μέτρα 3.1.8 – 4.1.20  «Υγεία και Ασφάλεια» και -«Ενεργειακή απόδοση και
                    μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και
                    συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών
                    συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»
                      του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
 
    
     Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων των παραπάνω Μέτρων  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α΄ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η  23.03.2018 & ώρα 14.00.
  
 
     Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  τηλ.: 213 150 11 83 ή στο Τμήμα Αλιείας στην παραπάνω διεύθυνση.
 ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS