Αναζήτηση

Για τον πολίτη


Αναζήτηση
Λέξη - Κλειδί: Υπηρεσία:

Τίτλος Ημερομηνία
Μεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ 1/12/2017
Γενικές πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με τις ανώνυμες εταιρίες 13/12/2016
Αναγγελία λειτουργίας -103 δραστηριότητες-01 Ν4262-2014 8/12/2016
Αναγγελία αλλαγής φορέα-μετονομασίας-103 δραστηριότητες-01 Ν4262-2014 8/12/2016
Χιλιομετρική αποζημίωση μεταφοράς μαθητών από γονέα 7/12/2016
Ανάθεση με διαπραγμάτευση αδιάθετων δρομολογίων του επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16. 10/7/2015
Όροι & προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων-αθλητικών σχολών ΠΔ 219)2006 28/4/2015
Γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων - αθλητικών σχολών 28/4/2015
Ενημέρωση Νόμιμης Λειτουργίας Αθλητικών Σωματείων. 28/4/2015
Ανανέωση Αδειών Οδήγησης 24/10/2014
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για έκδοση άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών σε επαγγελματίες αλιείς 5/8/2013
Αίτηση χορήγησης Ειδικής Άδειας Αλιείας Μικρών Πελαγικών ειδών 5/8/2013
Αίτηση χορήγησης Ειδικής Άδειας Αλιείας Μεγάλων Πελαγικών ειδών 5/8/2013
Αίτηση χορήγησης αλιευτικών εργαλείων σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος θαλάσσιας αλιείας 5/8/2013
Αίτηση αλλαγής ονόματος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους θαλάσσιας αλιείας 5/8/2013
Αίτηση μετανηολόγηση/μεταλεμβολόγηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους θαλάσσιας αλιείας 5/8/2013
Αίτηση μεταβίβασης άδειας θαλάσσιας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους 5/8/2013
Αίτηση μεταβίβασης άδειας θαλάσσιας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους σε κληρονόμους 5/8/2013
Αίτηση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους θαλάσσιας αλιείας 5/8/2013
Αίτηση αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και μηχανής θαλάσσιας αλιείας 5/8/2013
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x