Αναζήτηση

Δελτία Τύπου

Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Προκηρύξεις

13/11/2019
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π.ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΣ-ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ» με προϋπολογισμό: 322.580,64 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 400.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

12/11/2019
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ"

6/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ»

6/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΝΙΔΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

5/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία, της ασφάλισης των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV:66514110-0)

4/11/2019
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης), συνολικού πόσού 3.262,81 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την μετακίνηση των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. της ΠΕ Σερρών, στις εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και η επιτήρηση των 4 εξωτικών νοσημάτων, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2019. (CPV:09132100-4), (EL526)

...περισσότεραΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS